Evitar navegació.
Inici

Calendari Marroc 2018 - 2020

Quin calendari s'utilitza al Marroc?

El calendari, igual que succeeix amb els horaris de comerços i organismes, sofreix una dualitat: tot allò que forma part de la vida oficial es regeix pel calendari gregorià (occidental) i els horaris europeus. Tanmateix, en l'àmbit personal i religiós continuen vigents el calendari i les tradicions islàmiques.

Això origina que coexisteixin festivitats anuals de caràcter oficial que es repeteixen anualment en dates fixes segons el calendari gregorià i festes d'origen religiós que es repeteixen cada any però amb relació al calendari musulmà més curt ja que es regeix per la lluna. En aquest cas les festivitats no coincideixen cada any amb la mateixa data del calendari gregorià sinó que es van avançant amb respecte a aquest.

Festivitats al Marroc
relacionades amb el calendari gregorià

Gener, 1: Cap d'any occidental
Gener, 11: Aniversari del manifest de la independència
Maig, 1: Dia del treball
Maig, 23: Festa Nacional
Juliol, 30: Festa del Tron
Agost, 14: Festa de la llealtat. Commemoració de la ocupació de Riu d'Or.
Agost, 20: Aniversari de la revolució del rei i del poble.
Agost 21: Festa de la Juventut
Novembre, 6: Aniversari de la Marxa Verda
Novembre, 18: Festa de la independència

Relacionades amb el calendari islàmic

Muharram, 1: Ras el-Sana. Any nou musulmà
Rabi' Auel, 12: Aid el-Mulud. Commemoració del naixement de Mahoma
Chual, 1: Aid el-Fitr o Aid el-Seguir. Final del Ramadà
Du Alhaya, 10 al 13: Aid el-Adha o Aid Kebir. Commemoració del sacrifici d'Abraham. La festa més important de tot l'any. Pel tràfec que provoca, el moviment de gent i les celebracions i reunions familiars que origina, podríem equiparar-la al Nadal cristià. En aquesta data gairebé tots els serveis estan tancats.

Dates de les festivitats islàmiques segons el calendari gregorià

 201820192020

Muharram, 1: Ras el-Sana

11 setembre31 agost21 agost

Rabi’ Auel, 12: Aid el-Mulud

20 novembre10 novembre30 octubre

Chual, 1: Aid el-Fitr

15 juny5 juny25 maig

Du Alhaya, 10: Aid el-Adha o Aid Kebir

22 agost12 agost1 agost

Ramadà

16 maig a 14 juny6 maig a 4 juny25 abril a 23 maig