Evitar navegació.
Inici

Consells pràctics (FAQ)

Comerços

Quins productes puc trobar als comerços?

La majoria dels productes de qualsevol sector es poden trobar al Marroc, bé sigui amb les mateixes marques amb què els coneixem o amb marques filials o imitacions. En alimentació l'única excepció són els productes derivats del porc (difícils però no impossibles de trobar), així com les begudes alcohòliques, la venda de les quals es fa en establiment especialment autoritzats.

Clima

Quin clima hi ha al Marroc?

Calendari Marroc 2018 - 2019

Quin calendari s'utilitza al Marroc?

El calendari, igual que succeeix amb els horaris de comerços i organismes, sofreix una dualitat: tot allò que forma part de la vida oficial es regeix pel calendari gregorià (occidental) i els horaris europeus. Tanmateix, en l'àmbit personal i religiós continuen vigents el calendari i les tradicions islàmiques.

Això origina que coexisteixin festivitats anuals de caràcter oficial que es repeteixen anualment en dates fixes segons el calendari gregorià i festes d'origen religiós que es repeteixen cada any però amb relació al calendari musulmà més curt ja que es regeix per la lluna. En aquest cas les festivitats no coincideixen cada any amb la mateixa data del calendari gregorià sinó que es van avançant amb respecte a aquest.

Festivitats al Marroc
relacionades amb el calendari gregorià

Contingut sindicat