Evitar navegació.
Inici

Outdoor training

La formació a l'aire lliure facilita el reconeixement dels reptes personals i de les oportunitats d'aprenentatge; aquest reconeixement ens permet aconseguir l'equilibri físic, emocional i intel·lectual.

L'aprenentatge en espais oberts es transfereix inevitablement a la nostra vida personal i al lloc de treball.

Partint d'aquestes idees bàsiques, les propostes de formació a l'aire lliure al desert del sud del Marroc es basen en els següents elements com a estratègies clau per facilitar i potenciar els processos d'aprenentatge:

Utilitzar l'entorn natural i cultural diferent per redefinir i/o qüestionar aprenentatges i per iniciar-ne de nous
Utilitzar els ritmes del temps per parar atenció als processos personals d'aprenentatge
Utilitzar la convivència per l'enriquiment personal
Els cursos estan adreçats a qualsevol persona interessada en el tema i el programa que s'ofereix. Els grups que es formen en els cursos oberts són heterogenis i els integrants provenen d'àmbits laborals i situacions professionals molt diverses. Aquesta característica enriqueix el rendiment del grup i facilita el coaprenentatge.