Evitar navegació.
Inici

Clima

Quin clima hi ha al Marroc?

Donada l'extensió i varietat geogràfica del Marroc, el clima és molt variable. A la zona nord podem parlar de clima mediterrani, mentre que tota la costa oest té clima atlàntic, no sent rares les pluges i el vent. L'interior del país té zones de clima continental, amb àrees molt caloroses a l'estiu, encara que la calor és seca i molt més suportable que temperatures inferiors en zones humides d'altres països. A l'hivern, sobretot a les regions muntanyoses, pot arribar-se a temperatures negatives. La regió del sud és la que a l'estiu presenta temperatures més altes, que sovint superen els 40 graus. Els hiverns, tanmateix, presenten nits molt fredes a les zones desèrtiques i temperatures agradables durant el dia.