Evitar navegació.
Inici

Ignasi Carreras - gener 2007

Ha anat molt be.
Un sol comentari per millorar : a l'alberg de Merzouga (Chir Bicha) li falta capacitat eléctrica per acollir a varios residents a l'hivern . No anava ni la llum ni la calefacció eléctrica. Quelcom a millorar o evitar. Tot el demés , perfecte.