2022

                    – Omplir una fitxa sanitària (que es pot completar per avançat a la web www.onda.ma/form.php o una vegada a l’avió, on serà distribuïda), on s’incloguin les dades necessàries per a la localització del viatger als deu dies subsegüents al viatge.

                    – Presentar un certificat de vacunació: seran vàlids per entrar al Marroc els certificats que són vàlids al país d’emissió dels mateixos.

                    – Presentar el resultat negatiu d‟un test PCR realitzat un màxim de 48 prèvies al‟embarcament.

                    – En arribar a l’aeroport, les autoritats realitzaran tests d’antígens als viatgers.

                   – Els menors de 6 anys no estaran sotmesos a cap exigència sanitària per entrar al país.

                   – Per als menors entre 6 i 18 anys, cal presentar un test PCR amb resultat negatiu de menys de 48 hores abans de l’embarcament.

Planifiquem el teu viatge

Truca’ns

93 441 45 59